Κοιμητηρίων

Τέλος εκταφής :10,00 εως 25,00€ ανάλογα με την κατηγορία τάφου

Τέσσερις ημέρες πριν την εκταφή θα πρέπει να παραληφθούν τα προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονται στο μνημείο.

Για την εκταφή χρειάζονται μαξιλαροθήκη, σαπούνι, οινόπνευνα και κρασί.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Καταβολή ποσού (ανάλογα με το χρόνο παραμονής) που περιλαμβάνει την εκταφή, τη συντήρηση του Νεκροταφείου και τυχόν οφειλή από παράτασης εκταφής.
  • Καθορισμός ημερομηνίας και ώρας εκταφής.

Πρότυπα Αρχεία:

Η αίτηση υποβάλλεται από συγγενή του θανόντα ή τον εργολάβο κατασκευής του μνημείου.

Τέλος κατασκευής ή επισκευής μνημείου: 25,00€

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Καταβολή τέλους

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία στο 2521032169 για να οριστεί η ημερομηνία υποδοχής των οστών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Προσκόμιση εγγράφου άδειας μεταφοράς και βεβαίωσης απολύμανσης οστών της αντίστοιχης Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

Πρότυπα Αρχεία:

Να μην υπάρχουν οφειλές στην φύλαξη οστών.

Έκδοση και διαβίβαση από το τμήμα Νεκροταφείων προς την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, βεβαίωσης απολύμανσης οστών ως προαπαιτούμενο για τη σχετική άδεια.

Τέλος μετακομιδής οστών: 50,00€

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Καταβολή τέλους

Αφορά περιπτώσεις ενταφιασμένων σε τάφο τριετούς χρήσης για τους οποίους έχει παρέλθει η τριετία από την ημερομηνία ταφής.

Δικαίωμα 1 ης ανανέωσης (υποχρεωτική τριετία)

Για τάφους πολυτελείας : 250,00€
Για τάφους Α΄ κατηγορίας :150,00€
Για τάφους Β΄ κατηγορίας :100,00€
Για τάφους Γ΄ κατηγορίας : 50,00€
Για τάφους Δ΄ κατηγορίας: 25,00€

Δικαίωμα 2 ης ανανέωσης (τελευταία – προαιρετική)

Για τάφους πολυτελείας : 350,00€
Για τάφους Α΄ κατηγορίας :210,00€
Για τάφους Β΄ κατηγορίας :140,00€
Για τάφους Γ΄ κατηγορίας : 70,00€
Για τάφους Δ΄ κατηγορίας: 35,00€

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Καταβολή ποσού μετά την έγκριση της παράτασης.

Πρότυπα Αρχεία:

Θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τους τάφους τριετούς ταφής ότι μετά την παρέλευση της τριετίας θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος συγγενής να ενδιαφερθεί για την υποχρεωτική 1η ανανέωση παράταση του χρόνου εκταφή κατά τρία επιπλέον έτη και την 2η προαιρετική.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Άδεια ταφής (εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου μας)
  • Τέλος δικαιώματος ταφής (το ποσό διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία τάφου)