Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας
image_print

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα (για ανήλικο).
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα (για ανήλικο).
  • Δύο φωτογραφίες.

Πρότυπα Αρχεία: