Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ”

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»

με προϋπολογισμό: 32.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την  12 -07-2018  καθώς επίσης να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).

Πληροφορίες  στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες,

FAX επικοινωνίας  2521023343, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Κυρατσώ Παπαδοπούλου, 2521350710 καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας την  17-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τις τάξεις του έργου ως εξής:  στην Α1 τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Επίσης στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα  Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ .

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΕΥΔ