Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software)

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software)»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ