Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4 και Α3) 2014-2015

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια γραφικής ύλης – λοιπών υλικών γραφείο και υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4 και Α3) 2014-2015, προϋπολογισμού 23.500,00 € με τον ΦΠΑ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ