Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης 1.100 λίτρων & Καλαθίων Αχρήστων 70 λίτρων

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ενότητα για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων , προϋπολογισμού 73.615,50 € με ΦΠΑ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ