Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο Φ/Β σταθμών ισχύος 10 KW ο καθένας, στις στέγες δύο σχολικών κτιρίων του Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα του 6ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Χωριστής (περιλαμβάνεται η προμήθεια, καθώς και οι απαραίτητες ερ

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο Φ/Β σταθμών ισχύος 10 KW ο καθένας, στις στέγες δύο σχολικών κτιρίων του Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα του 6ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Χωριστής (περιλαμβάνεται η προμήθεια, καθώς και οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης των σταθμών και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ)», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, προϋπολογισμού 48.780,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 59.999,40 € (με ΦΠΑ).  

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ