Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Λογισμικών

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο (συνοπτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια Λογισμικών», προϋπολογισμού 19.499,19 € με ΦΠΑ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ