Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής», με κριτήριο κατακύρωσης, για το ελαιόλαδο, κρέας, κοτόπουλο και είδη οπωροπωλείου, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και συγκεκριμένα η χαμηλότερη τιμή η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ), για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας (με τον Δήμο Δράμας ως Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο), συνολικού προϋπολογισμού 1.327.757,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ