Προσκλήσεις Επ. Διαβούλευσης

Πρόσκληση 1ης/22.02.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δράμας

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019
image_print

Δείτε την πρόσκληση εδώ