Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών & Ψυχρής Ασφάλτου-Τμήμα Ζ Αδρανή Υλικά».

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022
image_print