Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής του χώρου του νέου Δημαρχείου Δράμας

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022
image_print