Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση κυκλοφορητών για το Α.Π.Κ. “Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ”

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2023
image_print