1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση κυκλοφορητών για το Α.Π.Κ. “Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ”

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ