Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για και «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού OTS και συντήρησης τους για το έτος 2021»

Παρασκευή, 5 Μάρτιος 2021
image_print