Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Λογισμικό – software»

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε ΚΑΙ ΣΤ) ΕΔΩ