Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ”ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ”

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020
image_print

 

Για την καλύτερη φύλαξη του Α΄ Nεκροταφείου Δράμας, στο οποίο κατά καιρούς έχουν σημειωθεί συμβάντα κλοπής και δολιοφθορών τόσο στα  μνημεία τάφων όσο και στους χώρους διοίκησης (γραφείο εργατών κοιμητηρίου, αποθήκη κλπ),  υπάρχει εγκατεστημένο ασύρματο σύστημα συναγερμού, για το οποίο είναι  απαραίτητη  η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης του  ανωτέρω εγκατεστημένου συστήματος και συγκεκριμένα η 24ωρη λήψη και επεξεργασία των σημάτων του συστήματος συναγερμού και η ειδοποίηση του δήμου.

Την παραπάνω εργασία ο δήμος Δράμας πρόκειται να την αναθέσει απευθείας σε ιδιώτη, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 13861/15-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου

Το κόστος της δαπάνης  της ανωτέρω  υπηρεσίας «Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας » για κάθε ημερολογιακό μήνα είναι 40,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η περίοδος  της σύμβασης είναι από 15-09-2020 μέχρι 31-12-2021 (συνολικά 15,5 μήνες).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Β_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ