Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί σε εργασίες επισκευής κονσόλας χειρισμού του ηλεκτρονικού πίνακα στο ΑΠΚ ”Δ. Κραχτίδης”.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 372,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατεβάστε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ