Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019
image_print

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη γενική υπηρεσία της ηχητικής κάλυψης ημερίδας στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» που θα πραγματοποιηθεί στις 13/12/2019 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου Δράμας κατά το χρονικό διάστημα από 10:00 έως 14:30.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 250,00 € με το Φ.Π.Α. (201.61€ χωρίς Φ.Π.Α.).

Πρόσκληση-υποβολής-δικαιολογητικών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ