Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2023-2024 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023
image_print