Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ”ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ”

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020
image_print

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη σύμβαση εκτέλεσης   της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρ. 5/2020 μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ