Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2011
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2011
image_print
Πρόσκληση-Θέματα
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 4/28-2-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 5/8-3-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 5/8-3-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 7/23-3-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 7/23-3-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 8/6-4-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 8/6-4-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 9/14-4-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 9/14-4-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 10/20-4-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 10/20-4-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 11/9-5-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 11/9-5-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 12/12-5-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 12/12-5-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 13/16-5-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 13/16-5-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 14/25-5-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 14/30-5-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 15/7-6-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 15/7-6-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 16/10-6-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 16/10-6-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 17/16-6-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 17/16-6-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 18/23-6-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 18/27-6-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 19/5-7-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 19/5-7-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 20/22-7-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 20/22-7-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 21/29-7-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 21/29-7-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 22/9-8-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 22/9-8-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 23/23-8-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 23/23-8-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 24/13-9-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 24/13-9-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 25/23-9-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 25/23-9-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 26/27-9-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 26/27-9-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 27/3-10-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 27/3-10-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 28/5-10-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 28/5-10-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 29/12-10-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 29/12-10-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 30/25-10-2011
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 30/25-10-2011
Ορθή επανάληψη Πίνακα θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 30/25-10-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου Δ.Κ. Δράμας 31/7-11-2011
Πίνακας θεμάτων του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 31/7-11-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου Δ.Κ. Δράμας 32/11-11-2011
Πίνακας θεμάτων του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 32/11-11-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου Δ.Κ. Δράμας 33/24-11-2011
Πίνακσ θεμάτων του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 33/24-11-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου Δ.Κ. Δράμας 34/28-11-2011
Πίνακας θεμάτων του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 34/28-11-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 35/9-12-2011
Πίνακας θεμάτων του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 35/9-12-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 36/14-12-2011
Πίνακας θεμάτων του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 36/14-12-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 37/16-12-2011
Πίνακας θεμάτων του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 37/16-12-2011
Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 38/21-12-2011
Πίνακας θεμάτων του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 38/21-12-2011