Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2013
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2013
image_print
Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
Πρόσκληση Νο 1
1/2013 Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2/2013 ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2
3/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Οβελιστήριο” με την επωνυμία “Πολύτεκνος” που βρίσκεται στη Δράμα, επί της οδού Χρυσοβέργη 1, ιδιοκτησίας της Χατζηιωαννίδου Ελισάβετ συζ. Στυλιανού
4/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Καφετέρια” με την επωνυμία “CAFÉ DE CAFÉ” που βρίσκεται στη Δράμα, στην οδό Ηπείρου 19, ιδιοκτησίας της “Ιωσηφίδης Σωτήρης & ΣΙΑ Ε.Ε.”.
5/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Καφετέρια” με την επωνυμία “DK” που βρίσκεται στη Δράμα, επί της οδού Εθνικής Αμύνης 53, ιδιοκτησίας της Κόκκινου Ελένης του Ηρακλή.
6/2013 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 96,17689 στρ., στον Κοντογιάννη Α, Φ. στην περιοχή Ξηροποτάμου.
7/2013 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,56273 στρ., στον Κοντογιάννη Α, Φώτιο, στην περιοχή Ξηροποτάμου
8/2013 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση Αναψυχής (καφενείο)” το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 21 της Τ. Κ. Μαυροβάτου Δράμας ,ιδιοκτησίας Συμεωνίδη Κων/νου του Θεοδόσιου.
9/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “εστιατόριο για αποκλειστική διανομή φαγητών κατ’ οίκον” ιδιοκτησίας Ηλίεβα Σιλβάνα του Νικολάεβα.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3
10/2013 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση Αναψυχής (κυλικείο)” το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο υπ’ αριθμ. 97 αγροτεμάχιο της Τ.Κ.Μικροχωρίου Δράμας.
11/2013 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 26266/18-04-2012 από 02/05/2012 (49/2012) άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Παντοπωλείο – Κατάστημα ξηρών καρπών & ζαχαρωδών προϊόντων”,το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ.15αΑ της Δ,Κ. Δράμας, Αγίας Σοφίας και 19ης Μαΐου του κ. Καλαϊζίδη Ιωάννη του Αλεξάνδρου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4
12/2013 Γνωμοδότηση για τη “ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ”
13/2013 Γνωμοδότηση για τη “Σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δράμας και της εταιρείας Δ.Κ. Κύκλος ΑΒΕΕ για την συλλογή και μεταφορά χαρτιού”
14/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Καφενείο – Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο” της Στάϊκου Λουκίας – Νεκταρίας.
15/2013 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων επειδή δεν έχει προσκομιστεί έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στο κατάστημα “Καφετέρια” ιδιοκτησίας του Κιοσσέ Ιωάννη του Κωνστ. που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Περικλέους Κάβδα 4.
16/2013 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων επειδή δεν έχει προσκομιστεί έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στο κατάστημα “Καφενείο” του Θωμαδάκη Θωμά του Ευστρατίου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 19ης Μαΐου 7-9.
17/2013 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων επειδή δεν έχει προσκομιστεί έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στο κατάστημα “Καφενείο – Οβελιστήριο” ιδιοκτησίας του Καζαντζίδη Σάββα του Γεωργίου που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μυλοποτάμου.
18/2013 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων επειδή δεν έχει προσκομιστεί έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στο κατάστημα “Καφενείο” ιδιοκτησίας του Πολυχρονάκη Ανέστη του Αντωνίου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Π. Διονυσίου 29.
19/2013 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος επειδή δεν έχει προσκομιστεί έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στο κατάστημα “Στεγασμένο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου” ΝΗΣΑΚΙ ιδιοκτησίας Χατζηιωάννου Δημήτριου & ΣΙΑ Ο.Ε. στην οδό Αγ. Βαρβάρας στη Δράμα.
20/2013 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων επειδή δεν έχει προσκομιστεί έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στο κατάστημα “Καφετέρια” ιδιοκτησίας της Σαββίδου Αθηνάς του Αλ. που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Αμύντα 13
21/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Καφενείο-Μπαρ” στο Ο.Τ. 457 στη Δράμα ιδιοκτησίας του Ρεμόντη Σάββα του Θεμιστοκλή λόγω διακοπής δραστηριότητας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5
22/2013 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 12684/25-02-2013 από 22-03-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα “Καφετέρια” που βρισκεται στο 1139 Αγροτεμάχιο στην Δημοτική Κοινότητα Δράμας επι της οδού 1ης Ιουλίου ιδιοκτησίας της “Π. Ευθυβούλης – Κ. Τομπαλίδου & Σία Ε.Ε.”.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 6
23/2013 Καθορισμός θέσεων περιπτέρων
24/2013 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Καφενείο” στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Εθν. Αμύνης 56 ιδιοκτησίας Σιμόπουλου Θεόδωρου.
25/2013 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Αποθήκη ποτών χονδρικού εμπορίου” στη Δ.Κ. Ξηροποτάμου ιδιοκτησίας Δεβρίκη Κωνσταντίνου του Άγγελου.
26/2013 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση για το κατάστημά “Καφενείο – Ψητοπωλείο” στην Τ.Κ. Καλού Αγρού Δράμας ιδιοκτησίας Κυριακίδου Άννας.
27/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Καφενείο – Ψητοπωλείο” ιδιοκτησίας Καλτσίδου Σοφίας του Κοσμά
28/2013 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση για το κατάστημα “κυλικείο” που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροβάτου ιδιοκτησίας Δαυϊδη Θεόδωρου του Κωνσταντίνου
29/2013 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 98,98359 στρ. στην θέση Αετοφωλιές της Δ.Κ Ξηροποτάμου, στην εταιρεία “ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ”.
30/2013 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος στο κατάστημα “Στεγασμένο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου” ΝΗΣΑΚΙ ιδιοκτησίας Χατζηιωάννου Δημήτριου & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Αγ. Βαρβάρας στη Δράμα.
31/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Καφετέρια-Ζαχαροπλαστείο-Αναψυκτήριο “ΥΔΡΑΜΑ” ιδιοκτησίας της “Αθανάσιος Πάππος & Υιός Ε.Π.Ε.” που βρίσκεται στη Δράμα επί της περιοχής Αγ. Βαρβάρας.
32/2013 (Έκτακτο) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση για το κατάστημα “επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)” που βρίσκεται στην Τ.Κ Καλού Αγρού ιδιοκτησίας Σαρηπαυλίδου Μαρίας του Θεολόγου.
33/2013 (Έκτακτο) Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος “Καφετέρια – Μπαρ”, “BAROQUE” ιδιοκτησίας του Σταυρίδη Σεραφείμ του Χαράλαμπου που βρίσκεται στη Δράμα, επί των οδών Ηπείρου & Περικλέους Κάβδα 10
34/2013 (Έκτακτο) Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος “Καφετέρια”, “DA CAPO” ιδιοκτησίας της Κόκκινου Ελένης του Ηρακλή που βρίσκεται στη Δράμα, επί της οδού Εθν. Αμύνης 53
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο7
35/2013 Επιβολή προστίμου και σφράγισμα παιδότοπου, ο οποίος λειτουργεί χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
36/2013 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
37/2013 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου
38/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
39/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
40/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
41/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
42/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
43/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
44/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
45/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
46/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
47/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
48/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο8
49/2013 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο9
50/2013 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου
51/2013 Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
52/2013 Μη ανάκληση προέγρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
53/2013 Μη επιβολή προστίμου
54/2013 Μη ανάκληση άδεας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
55/2013 Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
56/2013 Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
57/2013 Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
58/2013 Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
59/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο10
60/2013 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
61/2013 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
62/2013 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου
63/2013 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3
49/2014 κενή απόφαση
50/2014 κενη απόφαση
51/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος με υπ΄αριθμ. 50717/27-08-2013 από 05/09/2013 (094/2013) κατάστημα Κ.Υ.Ε. “επιχείρηση αναψυχής” ιδιοκτησίας της κ. Χατζημιχαήλ Παντελίτσας του Αναστασίου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Πλ. Ελευθερίας 33, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων για αυθαίρετες κατασκευές.
52/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος της υπ΄αριθμ. 75761/16-12-2013 από 24/12/2013 (144/2013) κατάστημα Κ.Υ.Ε. “επιχείρηση αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς κατά κύριο λόγο γεύματος” ιδιοκτησίας της “Π. Ορφανίδης & Σία Ε.Ε.” που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Ηπείρου 14, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων για αυθαίρετες κατασκευές.
53/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “καφενείο – ψητοπωλείο” που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Σούτσου 10, ιδιοκτησίας του κ. Μυτιληνάκη Κωνσταντίνου του Σπύρου
54/2014 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που χορηγήθηκε στον κ. Παϊραμίδη Επαμεινώνδα του Χαραλάμπους για το κατάστημα “επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών (καφετέρια)” στην Τ.Κ. Μικροχωρίου.
55/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Αθανασιάδη Θεοδώρου του Βασιλείου, που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μικροχωρίου, λόγω διακοπής δραστηριότητας και μη λειτουργίας του καταστήματος του.
56/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος “καφετέρια – αναψυκτήριο” ιδιοκτησίας του κ. Αθανασιάδη Θεοδώρου του Βασιλείου, που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μικροχωρίου, λόγω διακοπής της δραστηριότητας.
57/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος “επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος” ιδιοκτησίας του κ. Καραγκιόζη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 813 της Δ.Κ. Δράμας και επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου 13, λόγω διακοπής δραστηριότητας.
58/2014 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 41,91195 στρ. στη θέση “Ράχη”, στην περιοχή της Δ.Κ. Ξηροποτάμου στον αιτούντα κ. ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
59/2014 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 49,92604 στρ. στη θέση “Ράχη”, στην περιοχή της Δ.Κ. Ξηροποτάμου στον αιτούντα κ. ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
60/2014 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 98,2825 στρ. στη θέση “Ράχη”, στην περιοχή της Δ.Κ. Ξηροποτάμου στον αιτούντα κ. ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
61/2014 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,998 στρ. στη θέση “Ράχη”, στην περιοχή της Δ.Κ. Ξηροποτάμου στον αιτούντα κ. ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
62/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 03:00 για ένα (01) έτος, για το κατάστημα “Καφενείο – Μπαρ” ιδιοκτησίας της κ. Βεντουλίδου Δέσποινας του Αναστασίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μικροχωρίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4
63/2014 Καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και καθορισμός ειδικών χώρων για την προβολή μηνυμάτων από τα πολιτικά κόμματα, τις μαθητικές φοιτητικές συνεταιριστικές ομάδες οργανώσεις κ.λ.π.
64/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος της υπ΄αριθμ. 75761/16-12-2013 από 24/12/2013 (144/2013) κατάστημα Κ.Υ.Ε. “επιχείρηση αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς κατά κύριο λόγο γεύματος” ιδιοκτησίας της “Π. Ορφανίδης & Σία Ε.Ε.” που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Ηπείρου 14, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων για αυθαίρετες κατασκευες
65/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα “καφετέρια” ιδιοκτησίας της κ. Κωνσταντίνου Όλγας του Γεωργίου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Μακεδονίας 3, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
66/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα “καφενείο-ψητοπωλείο” (ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ) ιδιοκτησίας του κ. Μυτιληνάκη Κων/νου του Σπύρου, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
67/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος “Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Οβελιστηρίου” ιδιοκτησίας του κ. Ευτυχίδη Βαρθολομαίου του Ανδρέα, το οποίο λειτουργεί στο αριθμ.1313 αγροτεμάχιο Δράμα (περιοχή Αμπελόκηποι), επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
68/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα “καφενείο-οβελιστήριο” (TOULOUBAR) ιδιοκτησίας της “Γαλέντζογλου-Κυμτσάρης Ο.Ε”, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Αγ.Σοφίας 1, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
69/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα “καφετέρια” (VIA NOTTE) ιδιοκτησίας της “Αν.Λαλασίδης και ΣΙΑ Ο.Ε”, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Εθν.Αμύνης 55 και Π.Κάβδα, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
70/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα “καφέ-οβελιστήριο” (BERLIN) ιδιοκτησίας της “Στυλιανός Πάππος και ΣΙΑ Ο.Ε”, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Ηπείρου 16, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
71/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 03:00 στην “Αλατζάς Χρήστος & Υιοί Ο.Ε.” για το κατάστημα “Ψητοπωλείο” που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου για αόριστο διάστημα
72/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)” το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 21 της Τ.Κ. Μικροχωρίου του Δήμου Δράμας ιδιοκτησίας Παϊραμίδη Επαμεινώνδα του Χαραλάμπους
73/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 03:00 για ένα (01) έτος, στον Παπαδόπουλο Σταύρο του Λαζάρου, για το κατάστημά του “Καφετερία” που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλλιφύτου
74/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 03:00 για ένα (01) έτος στον Δαυϊδη Θεόδωρο του Κωνσταντίνου, για το κατάστημά του “κυλικείο” που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μαυροβάτου
75/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Κατσαρό Δημήτριο του Στέφανου, για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “Αποθήκευση -Διανομείς και Μεταφορείς” (Αποθήκη τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου) το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη Τ.Κ Μικροχωρίου (2ο χλμ Δράμας – Μικροχωρίου).
76/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος” ιδιοκτησίας Χατζηπαυλίδου Άννας του Γεωργίου λόγω διακοπής δραστηριότητας.
77/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος με υπ΄αριθμ. 50717/27-08-2013 από 05/09/2013 (094/2013) κατάστημα Κ.Υ.Ε. “επιχείρηση αναψυχής” ιδιοκτησίας της κ. Χατζημιχαήλ Παντελίτσας του Αναστασίου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Πλ. Ελευθερίας 33, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων για αυθαίρετες κατασκευές
78/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “καφενείο – ψητοπωλείο” που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Σούτσου 10, ιδιοκτησίας του κ. Μυτιληνάκη Κωνσταντίνου του Σπύρου διότι διαπιστώθηκε ότι υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις για αυθαίρετες κατασκευές στο εν λόγω κατάστημα
79/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος” ιδιοκτησίας Πατσίδου Ευφροσύνη του Στέλιου λόγω διακοπής δραστηριότητας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5
80/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος . “Στεγασμένο Κέντρο διασκέδασης με Συγκρότηση Οβελιστηρίου” που βρίσκεται στην Δ.Κ. Δράμας 1313 αγροτεμάχιο (περιοχή Αμπελόκηποι) ιδιοκτησίας κ. Ευτυχίδη Βαρθολομαίου του Ανδρέα
81/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “αναψυκτήριο – υπαίθριος παιδότοπος” που βρίσκεται στο 4ο χλμ. Ε.Ο. Δράμας – Θες/κης τ.κ. 66100 Δράμα ιδιοκτησίας Δερμεντζή Ιωάννη του Γωργίου εκπρόσωπο της “Ι. Δερμεντζής Ε.Ε.” ως προς το μέρος του παιδότοπου.
82/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης παιδότοπου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 316 στη Δράμα επί της οδού Προύσης 17 ιδιοκτησίας της κ. Στρατέλλου Σταυρούλας
83/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος “επιχείρηση μαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών” που βρίσκεται επί της 19ης Μαΐου 7-9 ιδιοκτησίας της κ. Dervishi Kristina του Kalem
84/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 02:00 για ένα (01) έτος, στην Μπουνταγκίδου Ανέτα του Ηρακλή, για το κατάστημά του “Καφενείο” που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυλοποτάμου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 6
85/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση αναψυχής (καφενείο) – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος” το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 18 της Τ.Κ. Μακρυπλαΐου του Δήμου Δράμας ιδιοκτησίας της PrelaKristinas του Viktor
86/2014 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 630/2011 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας
87/2014 Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς άδεια εντός του πάρκου των Κομνηνών στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού Ευξ. Πόντου, χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο αδεία ίδρυσης και λειτουργίας
88/2014 Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς την προαπαιτούμενη βεβαίωση του αναγνωρισμένου φορέα (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) για την διασφάλιση των προτύπων ασφάλειας των εξοπλισμών, ιδιοκτησίας του Γεωργιάδη Δημήτριου του Ευσταθίου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 816 της Δ.Κ. Δράμας επι της οδού Αναστασίου Μακρή 1 με την επωνυμία “KIDS CLUB”.
89/2014 Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς την προαπαιτούμενη βεβαίωση του αναγνωρισμένου φορέα (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) για την διασφάλιση των προτύπων ασφάλειας των εξοπλισμών, ιδιοκτησίας της Δαφνάκη Γιάννας – Μαρτίνας – Μαρίας του Ιωάννη, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 471 της Δ.Κ. Δράμας επι της οδού Εθνικής Αμύνης 63 με την επωνυμία “ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ”.
90/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 03:00 για την διάρκεια εως 31/12/2014, στον Ιωαννίδη Ιωάννη του Μιχαήλ, για το κατάστημά του “Καφετέρια” που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροβάτου Δράμας
91/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα “οβελιστήριο” ιδιοκτησίας της κ. Τασούδη Παναγιώτας του Χριστοδούλου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί των οδών Διάκου Σμύρνης 32, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
92/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα “οβελιστήριο” ιδιοκτησίας του κ. Μαχαιρίδη Γρηγορίου του Θεοδώρου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί των οδών Κορυτσάς & Αν. Μακρή 42, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
93/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. “Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής” που βρίσκεται στην Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Εθν. Αμύνης 49 ιδιοκτησίας του κ. Παπαδημητρίου Ευάγγελου του Εμμανουήλ
94/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 31/12/2014 καθημερινά μέχρι την 03:00, στον Καζαντζίδη Σάββα του Γεωργίου, για το κατάστημά του “Καφενείο – οβελιστήριο” που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυλοποτάμου
95/2014 Γνωμοδότηση για τη μίσθωση κατόπιν δημοπρασίας δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 94,293 στρ. στη θέση “Αετοφωλιές” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.”
96/2014 Γνωμοδότηση για τη μίσθωση κατόπιν δημοπρασίας δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 99,757 στρ. στη θέση “Καρυδιά” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία “DOLCISSIMO& ΣΙΑ Ο.Ε.”
97/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. “Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής” (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33 Δ.Κ. Δράμας επί των οδών Βενιζέλου & Κουντουριώτου ιδιοκτησίας του κ. Παπά Αναστάσιου του Νικολάου
98/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος” που βρίσκεται στο Ο.Τ. 312 Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Κάσσου 21 ιδιοκτησίας της κ. Σεμίζη Παναγιώτας του Δημητρίου.
99/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “παντοπολείο” που βρίσκεται στον Καλό Αγρό της Δ.Κ. Δράμας ιδιοκτησίας της κ. Τσιαμάκη Φωτεινής του Ιωάννη
7/22-09-2014 Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 7/22-09-2014 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
100/2014 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
101/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Κογκαλίδου Παρθένας
102/2014 Σχέδιο καθορισμού χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και καθορισμός ειδικών χώρων για την προβολή μηνυμάτων από τα πολιτικά κόμματα, τις μαθητικές φοιτητικές συνεταιριστικές ομάδες, οργανώσεις κλπ.
103/2014 Επιβολή προβλεπόμενου προστίμου και σφράγιση παιδότοπου
104/2014 Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος – Γεωργιάδη Δημητρίου
105/2014 Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων – Μαχαιρίδη Γρηγορίου
106/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Αναγνώστου Αθανασίου
107/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ισαακίδου Φωτεινής
108/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων – Τασούδη Παναγιώτας
109/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος – Παπά Αναστασίου
110/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος – Σταφανίδη Αναστασίου
111/2014 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Θεοδωρίδη Δημητρίου
112/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος – Σεμερτζίδου Βαλεντίνας
113/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Κυριλλίδου Ελπίδας
114/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Γεωργιάδου Βασιλικής
115/2014 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Δημάκη Αλεξάνδρου
116/2014 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Μουτίδη Δημητρίου
117/2014 Γνωμοδότηση για τη 10ετή παράταση μίσθωσης δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 79,466 στρ. που βρίσκεται στη θέση “Καρυδιές”, της περιοχής Βαθυλάκου, της Τ.Κ. Μοναστηρακίου από τον Σ.Π.Ε. “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ”.
118/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 99,591 στρ. στη θέση “Αετοφωλιές” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ”.
119/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 96,009 στρ. στη θέση “Αετοφωλιές” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ”.
120/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 90,28514 στρ. στη θέση “Αετοφωλιές” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ”.
121/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 99,964 στρ. στη θέση “Αετοφωλιές” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.”.
122/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 97,062 στρ. στη θέση “Αετοφωλιές” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ”.
123/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 49,848 στρ. στη θέση “Κρυψώνες” της Τ.Κ. Μοναστηρακίου από την εταιρεία “ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”.
124/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 99,205 στρ. στη θέση “Κρυψώνες” της Τ.Κ. Μοναστηρακίου από την εταιρεία “ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”.
8/05-10-2014 Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 8/5-10-2014 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
125/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ετόγλου Ιωάννης
126/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Λατσίσταλης Νικόλαος
127/2014 Αναστολή λειτουργίας καταστήματος Λατσίσταλης Νικόλαος
128/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Σνακ-Μπαρ” – Λατσίσταλης Νικόλαος
9/11-11-2014 Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 9/11-11-2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
129/2014 Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς στον Δημοτικό Κήπο και την Πλ. Ελευθερίας
130/2014 Κατάργηση θέσης περιπτέρου
131/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Κελεμένη Κωνσταντίνου
10/28-11-2014 Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 10/28-11-2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
132/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Ετόγλου Ιωάννη.
133/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Όσσας Στυλιανής.
134/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Χατζηαθανασίου Αλέξανδρου.
135/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Αποστολίδη Λουκά.
136/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Χρυσαφίδου Αλεξάνδρας.
137/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 96,186 στρ, που βρίσκεται στη θέση “Αετοφωλιές” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ”.
138/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 53,337 στρ, που βρίσκεται στη θέση “Αετοφωλιές” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ”.
139/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 96,115 στρ, που βρίσκεται στη θέση “Αετοφωλιές” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ”.
140/2014 Γνωμοδότηση για τη 15ετή παράταση μίσθωσης δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 96,470 στρ., που βρίσκεται στη θέση “Bιτρινίτσα” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία “ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.”
11/18-12-2014 Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτων της 11ης/18-12-2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
141/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέ-ροντος – Ομηρίδη Γεωργίου-Ραφαήλ.
142/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Χατζημιχαήλ Παντελίτσας.
143/2014 Ανάκληση άδειας προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Βικελίδη Παναγιώτη.
&144/2014 Γνωμοδότηση για τη 15ετή παράταση μίσθωσης δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 96,470 στρ., που βρίσκεται στη θέση “Bιτρινίτσα” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία “ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.”
12/23-12-2014 Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 12/23-12-2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
145/2014 Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “επιχείρησης αναψυχής – επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών” – Κελεκτσόγλου Στέφανου