Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο με τις παρακάτω ειδικότητες και θέσεις

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015
image_print