Τμήμα Αστυνόμευσης
image_print

Αρμοδιότητες Τμήματος Αστυνόμευσης

  • Συγκροτεί τις περιπόλους και τις ομάδες αστυνομικής ενέργειας σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
  • Διενεργεί όλες τις αστυνομικής φύσεως ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κλπ) σύμφωνα με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας και τους σχετικούς κανονισμούς.
  • Συμπληρώνει αναφορές και δελτία συμβάντων για τα αποτελέσματα της αστυνομικής δράσης, τα αξιολογεί και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
  • Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας, ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.
  • Μεριμνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών μέσων και εφοδίων που χρησιμοποιεί η δημοτική αστυνομία.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Προϊστάμενος/η  2521350660  thiak@dimosdramas.gr
ΔΕΛΤΣΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ    2521350719 edelt@dimosdramas.gr
ΚΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑ   2521350660 amaur@dimosdramas.gr
ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
ΧΑΙΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ