Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε κατάθεση έγγραφων προσφορών (απ΄ ευθείας ανάθεση) και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερη μέση έκπτωση) ανά ώρα εργασίας και τιμή ανταλλακτικών για τις παρακάτω ομάδες για τις οποίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον στον διαγωνισμό ¨Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων¨:
Ομάδα 2 «Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α.» 26.000,00 €
Ομάδα 4 «Συντήρηση – Επισκευή επιβατικών οχημάτων» 700,00 €
Ομάδα 5 «Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων» 300,00 €
Ομάδα 6 «Συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήματος» 2.000,00 €
Ομάδα 7 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών» 7.700,00 €
Ομάδα 8 «Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α κατασκευής της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ» 2.000,00 €
Ομάδα 9 «Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α. κατασκευής της εταιρείας FARID» 6.000,00 €
Ομάδα 10 «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων IVECO» 4.450,00 €
Ομάδα 11 «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων MERCEDES» 2.200,00 €
(στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ