Γραφείο Τύπου

Σύνταξη Στρατολογικού πίνακα αρρένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 2006 (κλάση 2027).

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022
image_print
Σύνταξη Στρατολογικού πίνακα αρρένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 2006 (κλάση 2027).

Προκειμένου να συνταχθεί  ο ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ των γραμμένων στο μητρώο αρρένων της Δημοτικής Ενότητας Δράμας και της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου με έτος γέννησης 2006 κλάσεως 2027, θα πρέπει όσοι γεννήθηκαν το έτος αυτό να δηλώσουν μέχρι 24-03-2022 στο Δήμο Δράμας στον 1ο όροφο στο Τμήμα Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων γραφείο 111, τη διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα καθώς και τις γραμματικές τους γνώσεις ή να στείλουν μια απλή υπεύθυνη δήλωση με τα παραπάνω στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ.: 2521350733,ή  2521350620,.