Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ»

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ»
με προϋπολογισμό: 340.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
 Ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την Οικονομική προσφορά μόνο απο την ιστοσελίδα χωρίς να προσέρχεσθε στο δήμο. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο αναβολής, λόγω αποχής των εργοληπτών από τις δημοπρασίες, θα πρέπει  να μας ενημερώσετε με mail ή FAX ότι έχετε παραλάβει την οικονομική προσφορά και να μας δηλώσετε το FAX προκειμένου να  σας ενημερώσουμε σχετικά. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η οικονομική προσφορά θα είναι αναρτημένη μέχρι την Πέμπτη στις 15.00 μμ.

Ερώτηση που υποβλήθηκε στην υπηρεσία.
Η τιμή του καλωδίου ΝΥΥ 4Χ10 τροφοδοσίας των ιστών αν περιλαμβάνεται
στο άρθρο που αφορά του ιστούς (ΑΤ 6 και ΑΤ 7) ή αποτιμάται με το άρθρο ΑΤ 10.
Απάντηση.
Η τιμή του καλωδίου ΝΥΥ 4Χ10 τροφοδοσίας των ιστών αποτιμάται
ξεχωριστά με το άρθρο ΑΤ 10 και δεν περιλαμβάνεται στα άρθρα (ΑΤ 6 και ΑΤ 7)
που αφορούν του ιστούς.

Για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Νικόλαος Ευαγγελίδης
Ηλ/γος- Μηχ/γος Μηχανικός

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΣΓΡΑΦΕΣ