Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τροποποίηση της 244/2021 ΑΔΣ με θέμα Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2021-2022», πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης Αγοράς και συγκρότηση Διά Παραταξιακής Επιτροπής
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΗ3ΤΩ9Μ-Γ02 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 42403/18-10-2021 Αρ. Αποφ.: 264-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΗΟΩ9Μ-ΧΚΕ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41914/14-10-2021 Αρ. Αποφ.: 410/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπων για τον θεσμό των Σχολικών Συμβουλίων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΦΓ3Ω9Μ-ΤΔ7 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41888/14-10-2021 Αρ. Αποφ.: 285-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού σχολείου Ξηροποτάμου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΨΖΩ9Μ-ΞΡΕ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 7556/14-10-2021 Αρ. Αποφ.: 409/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΗΥ-9457
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΙΖΩ9Μ-50Ο 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2465.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 612ΦΩ9Μ-8Υ9 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 40589/06-10-2021 Αρ. Αποφ.: 401/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια λογισμικού πολλαπλών χρηστών (10 χρηστών) απομακρυσμένης πρόσβασης για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΞ17ΟΡ50-Σ9Γ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 3572 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΝΖΩ9Μ-ΔΙ0 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2473.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ-9457
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ34ΨΩ9Μ-93Λ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2466.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 94ΥΣΟΡ50-11Ρ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 3569 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡ. ΚΗΥ-1429
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΛΔΩ9Μ-6ΡΣ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2468.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ – ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΥΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΟΚΩ9Μ-Σ2Ξ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2476.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ” ΑΠΟ 4-8-2021 ΕΩΣ 3-9-2021 (3ος μήνας)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖΛΧΩ9Μ-ΙΒΒ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2460.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ 4-8-2021 ΕΩΣ 3-9-2021 (3ος μήνας)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67Ζ9Ω9Μ-Α1Β 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2462.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥ-ΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡ34Ω9Μ-4ΩΞ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 39912/01-10-2021 Αρ. Αποφ.: 400/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ