Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ‘’Δράμα 1986’’ HANDBALL – SWIMMING
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΗΨΗΩ9Μ-ΦΜ0 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22620/02-09-2020 Αρ. Αποφ.: 51-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ΠΣ ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 917ΜΩ9Μ-ΡΓΨ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22622/02-09-2020 Αρ. Αποφ.: 50-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ‘’ΑΕ ΔΟΞΑΤΟΥ’’
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΩΠΔΩ9Μ-ΠΣΕ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 21784/26-08-2020 Αρ. Αποφ.: 48-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ‘’ ΓΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ’’
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 99ΖΥΩ9Μ-8ΔΓ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 21782/26-08-2020 Αρ. Αποφ.: 47-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ‘’ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ’’
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΞΖΙΩ9Μ-Η6Υ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20703/20-08-2020 Αρ. Αποφ.: 46-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ‘’ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ Δράμας’’
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΝΦ7Ω9Μ-Δ5Ζ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22188/28-08-2020 Αρ. Αποφ.: 45-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΩΓΤΜΩ9Μ-5ΑΩ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22166/28-08-2020 Αρ. Αποφ.: 44-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ‘’ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ’’
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6ΘΒΥΩ9Μ-ΜΝΝ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22164/28-08-2020 Αρ. Αποφ.: 43-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ( ΤΜΗΜΑ Α2 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ, ΓΕΜΑΤΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣΖΞΩ9Μ-ΣΔΒ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1934.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
παράθεση γεύματος εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων στο πλαίσιο της έναρξης του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2020 στις 20/09/2020
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ω96ΟΡ50-2ΤΛ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2864/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ναύλωση λεωφορείων για τη μεταφορά ατόμων από το αεροδρόμιο Θες/νίκης στη Δράμα στις 20/09/2020 και 23/09/2020 & ναύλωση λεωφορείων για τη μεταφορά ατόμων από Δράμα προς τ’ αεροδρόμιο Θες/νίκης στις 27/09/2020 στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2020
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΨ5ΧΟΡ50-ΝΛ8 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2863/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αντισηπτικών (6 τεμ.) για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας επί της οδού Βεργίνας 218Α.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΝΕΛΟΡ50-Ω39 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/559Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
άδεια τοποθέτησης ενός κάδου συλλογής υλικών καθαίρεσης (μπάζων) διαστάσεων διαστάσεων 4,00μ μήκος x 1,00μ πλάτος και εμβαδού 4,00 μ2 επί της Θερμοπυλών 31 στη Δράμα .
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΠΦ2Ω9Μ-ΓΟΛ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24560 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΜΒ0231,ΡΜΒ 0234, ΡΜΒ 0676, ΡΜΒ 1429, ΡΜΒ1497, ΡΜΒ 1498, ΡΜΒ 1499, ΡΜΖ0714, ΜΕ 47997, ΚΗΥ 9527
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩ3ΩΩ9Μ-ΗΑΩ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1949.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΧΡ2ΟΡ50-602 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2860 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ