Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ.
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΤΞ0Ω9Μ-1ΩΓ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 2771 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94Ν7Ω9Μ-ΚΡΛ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1398.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΛΑΩ9Μ-ΡΩΩ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1396.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση ή μη της αρ. 11/2023 απόφασης -γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. με θέμα «Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 για τη δέσμευση χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ατόμου με αναπηρία»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 69ΟΠΩ9Μ-27Σ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 16854/25-4-2023 Αρ. Αποφ.: 194-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ε64Ω9Μ-ΧΗΠ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1395.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης και έγκριση δαπάνης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΕΝ2Ω9Μ-ΗΚ4 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 19833/12-05-2023 Αρ. Αποφ.: 165-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 9ΠΗ2ΟΛ1Ε-ΥΝΗ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 169 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΗΦΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΜ2ΙΟΛ1Ε-ΟΑΥ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 170 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΑΠΙ 01-05-2023 ΕΩΣ 27-05-2023
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ0ΣΖΟΛ1Ε-Ω1Ξ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 171 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ3ΣΨΟΛ1Ε-ΘΚ5 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 172 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 Β 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ4ΥΖΟΛ1Ε-ΔΗΙ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 173 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EUNICE TRANDING 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΔΦΥΩ9Μ-ΘΥ0 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1394.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΛ7ΔΟΛ1Ε-ΧΜ1 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 174 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της αριθ. 37/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας σχετικά με τον Καθορισμό εισφορών γονέων φιλοξενούμενων νηπίων-βρεφών για το σχολικό έτος 2023-2024 στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΙΒ1Ω9Μ-ΧΕΙ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 963/25-04-2023 Αρ. Αποφ.: 173-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VOLTON 2% ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΨ1Ω9Μ-ΣΛΣ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1393.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ