Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΡ3Ω9Μ-ΨΣ4 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.717.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 50 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1ης ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 — ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΥΓΩ9Μ-ΞΨ6 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.698.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΚ6Ω9Μ-ΚΩΝ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.793.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣΕ5Ω9Μ-83Θ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.720.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 40 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1ης ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 — ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΦΦΩ9Μ-9ΟΧ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.702.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΩ9Ω9Μ-ΞΚΞ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.721.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 47 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1ης ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 — ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΣΥΜΟΙΡΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚ13Ω9Μ-3ΒΥ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.699.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΙΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Α&Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43 (ΠΡΩΗΝ 508)ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ 2017 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΕΒΩ9Μ-ΩΓΩ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.734.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΙΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Α&Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43 (ΠΡΩΗΝ 508)ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ 2017 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓΙΖΩ9Μ-5ΩΘ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.733.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 43 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1ης ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 — ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗ7ΓΩ9Μ-ΤΓ6 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.701.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ08ΦΩ9Μ-ΡΑΘ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.731.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 48 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1ης ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 – ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΞΗΩ9Μ-ΗΞΦ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.703.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΙΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Α&Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43 (ΠΡΩΗΝ 508)ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ 2017 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖ3ΗΩ9Μ-ΓΑΠ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.732.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 50 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1ης ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 — ΣΕΒΔΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΥ7Ω9Μ-2ΦΥ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.696.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ – ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΤ0Ω9Μ-91Η 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.718.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ