Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση Διακήρυξης «Προμήθεια υλικών εγκατάστασης δύο Φωτοβολταϊκών σταθμών 9,87 KW»

Σάββατο, 9 Φεβρουάριος 2013
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια υλικών εγκατάστασης δύο Φωτοβολταϊκών σταθμών 9,87 KW» σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, προϋπολογισμού 48.380,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. και με το ΦΠΑ (23%) σε 59.507,40 €.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ