Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 5ης ΠΡΑΞΗΣ της 1ης/2023 (16.01.2023) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023
image_print