1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 5ης ΠΡΑΞΗΣ της 1ης/2023 (16.01.2023) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 5ης ΠΡΑΞΗΣ της 1ης/2023 (16.01.2023) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ