Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συγκρότηση της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΓΜΦΩ9Μ-1ΡΙ 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 5081 Αρ. Αποφ.: 5081 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΒ5ΜΩ9Μ-8ΝΧ 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 4799 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Δημάρχου, λόγω ταυτόχρονης απουσίας του Δημάρχου και της Αναπληρώτριας Δημάρχου.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 611ΖΩ9Μ-2ΡΖ 24/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 50910 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός υπευθύνου επικοινωνίας.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 69ΒΘΩ9Μ-8ΕΝ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 39677 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΖΠΠΩ9Μ-ΗΛ1 05/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 18598 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΟΡΗΩ9Μ-ΛΨΘ 20/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 15989 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου για τις ανάγκες του Προγράμματος ”ΗΛΕΚΤΡΑ”
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ57ΩΩ9Μ-ΨΓ3 22/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 12311 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου για τις ανάγκες του Προγράμματος ”ΗΛΕΚΤΡΑ”
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ57ΩΩ9Μ-ΨΓ3 22/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 12311 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή προσφοράς της Τράπεζας Eurobank S.A. Κατάστημα Δράμας για την προμήθεια δύο τερματικών (P.O.S.) για την εξυπηρέτηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΛΗΤΩ9Μ-5Ε8 22/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 7624 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛEΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 14οΔΣ, 12οΔΣ, ΔΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, 11οΔΣ, 7οΔΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, 19ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ, 13ουΔΣ, ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ3ΨΨΩ9Μ-Ξ2Ω 09/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 5324 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛEΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 14οΔΣ, 12οΔΣ, ΔΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, 11οΔΣ, 7οΔΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, 19ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ, 13ουΔΣ, ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 94ΟΕΩ9Μ-3ΞΞ 08/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 5108 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ4ΛΦΩ9Μ-0ΓΓ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 49933 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση καθηκόντων αναπλήρωσης Δημάρχου Δράμας.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6Τ3ΗΩ9Μ-ΘΓΥ 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 46204 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6Φ8ΙΩ9Μ-ΞΜΗ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3445 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ3ΠΡΩ9Μ-Υ4Μ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3445 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ