Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ4ΛΦΩ9Μ-0ΓΓ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 49933 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση καθηκόντων αναπλήρωσης Δημάρχου Δράμας.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6Τ3ΗΩ9Μ-ΘΓΥ 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 46204 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6Φ8ΙΩ9Μ-ΞΜΗ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3445 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ3ΠΡΩ9Μ-Υ4Μ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3445 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμού Υπεύθυνου Πράξης με τίτλο «Κέντρο Ερμηνείας Οίνου και Αποσταγμάτων Δράμας»
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6625Ω9Μ-ΧΟ8 03/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 294/3/03.01.2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Ορισμός Δικαστικών Επιμελητών για επίδοση δικογράφου
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΩΣΚΩ9Μ-ΝΗΦ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3518 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Δικαστικών Επιμελητών για την επίδοση δικογράφου
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΧ2ΚΩ9Μ-ΟΙ8 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3518 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Δράμας για τη συμμετοχή του ως μέλος στη σύνθεση Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. 5322/2/9/18-01-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Δράμας, με έργο της τον καθορισμό του απόλυτου αριθμού απαιτούμενων σειρήνων συναγερμού
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 63ΥΒΩ9Μ-ΠΣΤ 01/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3111 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Δράμας για την υποβολή αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/τ. Α/2010 σε συνεργασία με το ΣΥΑΔΧ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΤ2ΦΩ9Μ-Μ6Ψ 25/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 2182 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομών & Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Δράμας για μια ημέρα, την 11η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΜΠΖΩ9Μ-Ψ4Χ 11/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 831 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Σχολικών Βαθμίδων Δομών & Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Δράμας, λόγω επιδεινωσης καιρικών φαινομένων μετά απο χιονοπτώσεις και παγετό
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΖΗΧΩ9Μ-Β33 09/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 675 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΗΤΟΙ, ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΠ43Ω9Μ-31Ε 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 39002 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΗΣ9Ω9Μ-ΠΑ7 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 38314 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΞΖΑΩ9Μ-008 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 38058 Αρ. Αποφ.: 1684 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ω0Ν9Ω9Μ-Α4Ν 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32661 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ