Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός Δικαστικών Επιμελητών για επίδοση δικογράφου
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΩΣΚΩ9Μ-ΝΗΦ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3518 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Δικαστικών Επιμελητών για την επίδοση δικογράφου
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΧ2ΚΩ9Μ-ΟΙ8 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3518 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Δράμας για τη συμμετοχή του ως μέλος στη σύνθεση Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. 5322/2/9/18-01-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Δράμας, με έργο της τον καθορισμό του απόλυτου αριθμού απαιτούμενων σειρήνων συναγερμού
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 63ΥΒΩ9Μ-ΠΣΤ 01/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3111 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Δράμας για την υποβολή αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/τ. Α/2010 σε συνεργασία με το ΣΥΑΔΧ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΤ2ΦΩ9Μ-Μ6Ψ 25/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 2182 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομών & Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Δράμας για μια ημέρα, την 11η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΜΠΖΩ9Μ-Ψ4Χ 11/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 831 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Σχολικών Βαθμίδων Δομών & Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Δράμας, λόγω επιδεινωσης καιρικών φαινομένων μετά απο χιονοπτώσεις και παγετό
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΖΗΧΩ9Μ-Β33 09/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 675 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΗΤΟΙ, ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΠ43Ω9Μ-31Ε 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 39002 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΗΣ9Ω9Μ-ΠΑ7 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 38314 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΞΖΑΩ9Μ-008 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 38058 Αρ. Αποφ.: 1684 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ω0Ν9Ω9Μ-Α4Ν 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32661 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ω43ΨΩ9Μ-ΥΔ4 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 30157 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6Ο2ΩΩ9Μ-Δ60 08/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29844 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση εξουσιοδότησης υπαλλήλου
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΚΥ8Ω9Μ-ΑΘ0 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 27847 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμός Υπευθύνων διανομής /αποθήκης» μόνο στο μέρος που αφορά στην αντικατάσταση του ορισθέντα υπαλλήλου απο άλλον υπάλληλο για τις ανάγκες στήριξης και λειτουργίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνική Σύμπραξη» Επισιτιστική και Βασική υλική συνδρομή (ΤΕΒΑ) που υλοποιείται στον Δήμο Δράμας
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΙΞΟΩ9Μ-2ΤΚ 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26674 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου Δράμας για εκτέλεση με εργασία «Δήλωση αυθαιρέτου» σύμφωνα με τις διατάξεισ του Ν. 4495/2017
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 624ΟΩ9Μ-6ΤΙ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 20454 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ