Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 10/2017: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 268/03

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017
image_print