Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 43/2018: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 50.200,00 Τ.Μ.»

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print