Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 49/2018- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Η.Χ.) ΣΤΟ Ο.Τ. 5 ΤΗΣ Τ.Κ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τετάρτη, 11 Ιούλιος 2018
image_print