Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αμοιβές ασκούμενων Μαθητείας (Ν.Π.Δ.Δ, ΕΠΑΛ.ΙΕΚ,ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ)

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024
image_print