Αμοιβές ασκούμενων Μαθητείας (Ν.Π.Δ.Δ, ΕΠΑΛ.ΙΕΚ,ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ)