Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αμοιβές ασκουμένων σπουδαστών (Για το έτος 2020 7.213,80 και για το έτος 2021 28.855,20)

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
image_print