Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αναφορά πλημμελών καθηκόντων του αναδόχου για εργασίες καθαριότητας

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011
image_print