Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανακατασκευή – εκσυγχρονισμός Δημοτικού Σταδίου (Εθνικό) Δήμου Δράμας. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020, 2021. Για το έτος 2020 δέσμευση ποσού 100.000,00 € και για το έτος 2021 δέσμευση ποσού 500.000,00€.

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
image_print