Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021
image_print