Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινoύ αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμα» σχολικού έτους 2019-2020.

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2019
image_print