Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών » για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώ- πων και επιχειρήσεων για το έτος 2018.

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017
image_print