Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου – επανάληψη διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου για επιδεικτικές δράσεις)»

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019
image_print