Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας “Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020” – Τμήμα 13 Έλαια ΝΠΔΔ (Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας)”

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020
image_print