Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ανάκληση δεύτερου σκέλους της 66/2019 ΑΔΣ που αναφέρεται στη λύση σύμβασης – κήρυξη έκπτωτου οικονομικού φορέα

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
image_print