Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 49/2020 απόφασης Δ.Σ. και νέα έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΚΔΑΠ – ΜΕΑ» ιδιοκτησίας κ. Κούνιου Νίκου – Μάριου, στο αγροτεμάχιο 112 έκτασης 7097 τ.μ. του αγροκτήματος Χωριστής

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print