Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011
image_print